Daniel Olsson - USIF -USIF Daniel Olsson - USIF

Daniel Olsson

Utbildad hälsoutvecklare, PT sedan 2010 i Stockholm, numera bara hos oss på USIF. När han inte tränar sina kunder, tävlar han själv i Mens physique och Athletic fitness.

Han brinner mest för att förändra kroppars utseende och funktion. ”Generellt så lever människor med dålig kroppskontroll, dålig hållning, inskränkt rörlighet, smärtor/krämpor, dåligt förhållande mellan muskelmassa och fettmassa, inflammation i kroppen pga dåliga kostvanor. Dessa tillstånd hjälper jag till att få ordning på”

Mail: coachdanne84@gmail.com