Mobility for iron addicts - USIF -USIF Mobility for iron addicts - USIF

Mobility for iron addicts

Idrotter, rörelser och styrkeövningar kräver ett visst rörelseomfång för att kunna utföras. Effekterna av rörlighetsträning är bland annat minskad skaderisk, ökat välbefinnande och effektivare träning. Under workshopen går vi igenom rörlighet/mobilitet som är en av de viktiga faktorerna som ligger till grund för hälsosammare träning. Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer och få praktiska tips om rörlighet och mobilitet. Ta gärna med dig papper och penna så att du kan anteckna. 

VAR: USIF ARENA
NÄR: 28 november kl 10.00-12.00
PRIS: Medlem 395:- Icke medlem 495:-
ANMÄLAN: Klicka här!