USIF Styrelse - USIF -USIF USIF Styrelse - USIF

USIF Styrelse

I samband med årets Föreningsstämma valdes en ny ledamot in samt att vi nu har en ny vice ordförande.

Vi välkomnar Peter Lindelöf som ny ledamot i styrelsen. Per-Ulf Carlsson blir ny vice ordförande efter att Henrik Blombergsson nu har avslutat sitt arbete i styrelsen efter många år. Styrelsen och personalen vill tacka Henrik för ett mycket väl utfört styrelsearbete hos oss.

Åsa Domeij kommer fortsätta vara tennissektionens representant i styrelsen.

I protokollet från det konstituerande mötet som hölls den 23 april 2019 kan man läsa om de övriga i styrelsen som blivit omvalda. Protokoll och annan dokumentation hittar du under ”Om oss” – ”Styrelsen”.