Tennis- och padelsektion - USIF -USIF Tennis- och padelsektion - USIF

Tennis- och padelsektion

Tennis- och padelsektionen välkomnar fler tennisintresserade usifmedlemmar som vill engagera sig i tennisverksamheten och få mer inblick i tennisverksamheten på USIF. Litet eller stort engagemang spelar ingen roll – alla föreningsmedlemmar i USIF är välkomna.

Medlemskap i sektionen kostar inget extra utöver USIF medlemsavgift. Ni anmäler er som medlem i sektionen genom att skicka ett mail till sektionsledaren Anders Fornanderanders.fornander@hotmail.se