fbpx

Tennis- och padelsektion

Upprop från tennis/padel-sektionen

USIFs tennis/padelsektion uppmuntrar och stöder verksamheten inom sektionens ansvarsområde.

Sektionen verkar för en kvantitets-och kvalitetssäkring så att tennis och padel bedrivs ändamålsenligt och rättvist med maximalt utbyte för alla

Till hösten vill vi satsa mer och satsa nytt!

Med mer än 500 barn och ungdomar som varje vecka spelar tennis och padel hos oss, är våra lokaler och andra resurser väl utnyttjade.

Kurserna för vuxna blir snabbt överbokade och gymmet med 1300 medlemmar närmar sig full kapacitet.

Framåt måste vi växa och planerar därför nya tennisbanor och padelbanor både utomhus och inne.

Framtiden planeras både på kort och lång sikt.

Vi ser gärna att du delar med dig av ditt intresse för och erfarenheter av tennis/padel och deltar i förberedelserna för ett nytt USIF!

Hör av dig till sektionens ledare

Lars Karlén (0708-800483) eller till vår talesperson i styrelsen, Camilla Ahlsén-Hoff  (0732-334020)