fbpx

USIF Årsstämma 19 april 2022

Här hittar du valberedningens förslag till styrelsen samt dagordning.

Valberedningens förslag till styrelsen

Robert Sakadi ny ordförande

Åsa Kassman fortsatt mandattid

Patrik Wallin fortsatt mandattid

Hanna Sikström omval

Andreas von Pongracz omval

Robert Törhardt nyval

Anders Kylesten nyval

 

Dagordning årsstämma 19 april 2022

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma följande ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av protokollskrivare
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragande av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragande av revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Fråga om arvoden 5
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och antal utskott jämte utskottsledamöter (vilka väljs ett år i taget)
 14. Val av styrelseledamöter (respektive funktion) och utskottsledamöter
 15. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsledare (om sådan inte anmälts sker inget godkännande)
 16. Val av revisor
 17. Val av ombud till distrikt och RF
 18. Val av valberedning (som ska bestå av tre personer)
 19. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 20. Övriga ärenden
  Beslut om att ge styrelsen uppdraget att hantera kredit- och säkerhetsärenden.
  Beslut om medlemskap i svenska padelförbundet.
 21. Stämmans avslutning på extra stämma ska förekomma endast punkterna 1 – 6 samt de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

 

Beskrivning kandidater

Robert Sarkadi-nyval 2 år. Ordförande

Robert Sarkadi Kristiansson är uppväxt i Bohuslän och flyttade till Uppsala 1992 för att studera. Utöver läkarexamen har han även en e-MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en ledningsutbildning från Intermountain health care i USA. Han är van att arbeta i ledningsgrupper och styra via chefer. Han har haft ett antal styrelse- och förtroendeuppdrag inom sjukvården. Han har även bred erfarenhet som ordförande från föreningsliv exemplevis i bostadsrättsförening i samband med köp av fastighet och fortsatt drift. Han har även suttit i flera styrelser i aktiebolag. Idag är han senior rådgivare till flera bolag och ledare. Sportkarriären påstår han själv inte vara speciellt imponerande även om han vindsurfade så fort det blåste som tonåring. Relationen till USIF startade i gymmet som student men det riktiga engagemanget kom efter en hastig och oplanerad hemkomst från Melbourne Australien i mars 2020 då pandemin hotade att stänga gränserna. I Melbourne hade han och Anna, hans fru, börjat spela tennis och sökte en lika bra förening i Uppsala och USIF föll sig helt naturligt eftersom han återtagit träningen på gymmet med PT sedan några år. Han spelar nu tennis flera gånger i veckan och engagerar sig gärna för att andra, unga som gamla, motionärer som tävlingsspelare samt självklart även USIFs personal, också skall trivas.

Anders Kylesten-nyval 2år

Har lång erfarenhet som chef och har tjänstgjort vid bland annat Uppsala universitet, Datainspektionen, Polisen, Skatteverket, Försvarsmakten och Uppsala kommun, samt som konsult hos Sigma, Nexus, Weop och i eget företag.Har lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete och av styrelsearbete i ideella föreningar. Systemvetenskaplig examen från Uppsala universitet. Har spelat tennis och annan racketsport i mer än 50 år. Har även varit aktiv inom golf, volleyboll och långdistanslöpning. Uppvuxen i Norrköping men har bott i Uppsala sedan 1980. Familjen består av frun Charlotte, som också spelar tennis, samt fyra barn varav tre deltar i aktiviteter vid klubben.

Egenskaper: utvecklingsinriktad, målfokuserad, snabb till beslut, trygg, lyssnande, humoristisk och omtänksam