USIF tränare - regler - USIF -USIF USIF tränare - regler - USIF

USIF tränare – regler

Att var tennistränare är ett mycket givande jobb på många sätt:

 • Det ger dig motion, chans att träffa nya vänner, och ett yrke som kan ta dig jorden runt.
 • För att se ännu proffsigare ut som tränare och att göra lektionen ännu mer givande för alla involverade så behöver
 • tränaren ha en plan.
 • Nedan följer vårterminens plan. Utgå från den, samtidigt som du har frihet att forma din egen lektionsplan om du känner för det.
 • Planera din lektion med hjälp av vad temat för veckan är och fokusera på det.
 • Redskap finns i bollrummet för en effektiv lektion. Tycker du att något saknas anteckna det och meddela oss.

Dela upp lektionen i 4 delar:

 • 10 min uppvärmning
 • 25 min instruktion (veckans tema)
 • 20 min spel-, poängövningar
 • 5 min avslut och bollplockning

Första mötet:

 • Samla gruppen första lektionen och informera om dagens upplägg.
 • Rekommendera att dina spelare påbörjar en tennisdagbok där de noterar vad de lärt sig efter varje lektion.
 • Vi behöver inte låta spelarna stå och spela poäng i så stor utsträckning.
 • Kör mycket bollmatning från korg eller handmatning för att låta spelarna stå och öva på sitt spel. På så sätt kan man även bedriva lektioner smidigt ifall spelnivån i gruppen är lite ojämn.

8 saker som bra tränare gör:

 • Kommer i tid till lektionen. (minst 15 min innan)
 • Kommer förberedd och med en plan.
 • Kan alla namnen på spelarna.
 • Håller spelarna aktiva under lektionen där ingen står och väntar på sin tur.
 • Lägger undan mobiltelefonen
 • Visar sig engagerad, ger alla spelarna sin uppmärksamhet.
 • Ser till att det är ordning i gruppen. Oschysst beteende eller att någon elev ’lever rövare’ accepteras ej. Behöver du hjälp med disciplinen i gruppen meddela oss.
 • Visar respekt till andra medlemmar på klubben. Lämnar banan i tid med alla bollar upplockade, träningsverktyg tillbaka i bollrummet, bollvagnar tillbaka på rätt plats.