Villkor USIF tennis- och padelskolor - USIF -USIF Villkor USIF tennis- och padelskolor - USIF

Villkor USIF tennis- och padelskolor

Höstterminen 2022

Villkor

 1. Höstterminen 2022 börjar den 22 augustioch slutar den 18 december. Tennisskolan och Padelskolan gör uppehåll för Höstlov (vecka 44).
 2.  Alla kurser genomförs på Upplands Bilforum USIF ARENAi Rosendal. Schemat för USIF tennisskola & Padel skickas ut till alla kursdeltagare senast en vecka före kursstart. Om du mot förmodan inte har mottagit ditt träningsschema, kontakta respektive områdesansvarig.
 3. Mer information finns att läsa på USIFs hemsida. Det går också bra att ringa oss på 018-843 23 90eller skicka e-post till receptionen@usif.seeller ansvarig tränare om du har frågor.
 4. För att delta i USIF tennis- och padelskola krävs det att du är medlem i föreningen. Medlemsavgiften ingår inte i kursavgiften utan skall betalas in separat en gång per år och kommer att faktureras i samband med kursavgiften. Avgiften för medlemskap i USIF är per kalenderår:
 5. 300:- enskild medlem
 6. 500:- familjemedlemskap
 7. Anmälan är bindande.Vid avanmälan inom 7 dagar efter kursstart debiteras ingen avgift för påbörjad kurs. Därefter debiteras full avgift även om avhopp görs under terminen. Kursavgiften faktureras efter den andra spelveckan och skall vara inbetald inom 20 dagar. Kurser kan komma att ställas in vid för få deltagare. Vid fler anmälningar än platser gäller “först till kvarn” och en reservlista upprättas av respektive områdesansvarig inom tennisskolan. Deltagare som har spelat i USIF tennisskola föregående termin har förtur till nästa termins kurser om återanmälan sker senast 31 maj för höstterminen.
 8. Vi garanterar ett visst antal tillfällen under varje termin. Om kursen blir inställd, så att dessa tillfällen inte uppfylls, sker en kompensation med värdecheck eller liknande.
 9. För aktuell information besök vår hemsida usif.se eller anslagstavlan i Upplands Bilforum USIF ARENA. Vid force majeuresåsom krig, upplopp, strejk, lockout eller annan arbetsinställelse, eldsvåda, explosion, brist på bränsle, avbrott i den artificiella belysningen eller annan omständighet, varöver föreningen ej råder, samt ekonomisk force majeure, kan träningar ställas in utan ersättning.
 10. Införstådd och accepterar GDPRdataskyddslagen
 11. Avsiktlig åverkankommer att åläggas med skadeståndskrav från Upsala Studenters Idrottsförenings Hall AB.