fbpx

Villkor USIF tennis- och padelskolor

Vårterminen 2022

Villkor

1. Vårterminen 2022 börjar den 10 januari och slutar den 12 juni. Tennisskolan och Padelskolan gör uppehåll för USIF veckan (vecka 12), sportlovet (vecka 8) och påsklovet (vecka 15)

2. Alla kurser genomförs på Upplands Bilforum USIF ARENA i Rosendal. Schemat för USIF tennisskola & Padel anslås på www.usif.se samt i Upplands Bilforum USIF Arena senast en veckan före kursstart.

3. Mer information finns att läsa på USIFs hemsida. Det går också bra att ringa oss på 018-843 23 90 eller skicka e-post till receptionen@usif.se eller ansvarig tränare om du har frågor.

4 . För att delta i USIF tennisskola& Padel krävs det att du är medlem i föreningen. Medlemsavgiften är inte inbakad i kursavgiften utan skall betalas in separat en gång per år och kommer att faktureras i samband med kursavgiften. Avgiften för medlemskap i USIF är per kalenderår:

  • 300:- enskild medlem
  • 500:- familjemedlemskap

5. Anmälan är bindande. Vid avanmälan inom 7 dagar efter kursstart debiteras ingen avgift för påbörjad kurs. Därefter debiteras full avgift även om avhopp görs under terminen. Kursavgiften faktureras efter den andra spelveckan och skall vara inbetald inom 20 dagar. Kurser kan komma att ställas in vid förfå deltagare. Vid fler anmälningar än platser gäller “först till kvarn” och en reservlista upprättas av respektive områdesansvarig inom tennisskolan. Deltagare som har spelat i USIF tennisskola föregående termin har förtur till nästa termins kurser om återanmälan sker senast den 5 december för vårterminen.

6. Vi garanterar ett visst antal tillfällen under varje termin. Om kursen blir inställd, så att dessa tillfällen inte uppfylls, sker en kompensation med värdecheck eller liknande.

7. För aktuell information besök vår hemsida www.usif.se eller anslagstavlan i Upplands Bilforum USIF ARENA. Vid force majeure såsom krig, upplopp, strejk, lockout eller annan arbetsinställelse, eldsvåda, explosion, brist på bränsle, avbrott i den artificiella belysningen eller annan omständighet, varöver föreningen ej råder, samt ekonomisk force majeure, kan träningar ställas in utan ersättning.

8. Införstådd och accepterar GDPR dataskyddslagen

9. Avsiktlig åverkan kommer att åläggas med skadeståndskrav från Upsala Studenters Idrottsförenings Hall AB.